CO2-prestatieladder

Visser Assen CO2 banner

Ook Visser voelt zich verantwoordelijk voor ons milieu. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen de 3 P’s: People, Profit en Planet.De focus ligt hierbij in eerste instantie op het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Voor meer informatie, zie website SKAO.nl

 

Visser Assen denkt om het milieu

Omdat wij als Visser Assen de pionier zijn met het bieden van emissievrije oplossingen voor vervuilende machines, kunnen wij zelf natuurlijk niet achterblijven. Want hoe kun je nu vooruitstrevend zijn als je zelf het milieu geen warm hart toedraagt? Wij zijn dan ook trots dat wij een behoorlijk steentje bijdragen als het op een betere en schone wereld aankomt.

 

Zo zijn in het jaar 2015 maar liefst 450 zonnepanelen op ons dak geplaatst. Deze maken het mogelijk om geheel zelfvoorzienend te zijn. Bovendien is een deel van ons wagenpark elektrisch aangedreven en zijn in 2020 onze deels verouderde heftrucks vervangen door elektrische heftrucks. Op deze manier hopen wij onze ecologische footprint zo klein mogelijk te houden. Om te zien hoe wij bezig zijn met ons milieu, bekijk de rapporten hieronder:

 

CO2-bewust Certificaat

 

CO2-footprint

Emissie-inventaris

 

Energie-actieplan

 

Nieuwsbrieven

 

Keteninitiatief

 

Overig