Rioolafsluiter kopen: alles wat je hierover moet weten

Geschreven door Ronald 15-02-2019 0 Reacties Inframaterieel,Alles over riolering,

 

Nederland is een echt waterland. Want wij zijn gek op water. Zolang het gewoon uit de kraan komt, kan iedereen met water uit de voeten. Maar als het water is overgeleverd aan de natuur, wordt het een heel ander verhaal. Want dan heeft veiligheid de allerhoogste prioriteit. Gelukkig zijn wij Nederlanders een kei in het onszelf beschermen tegen het water. Zo hebben onze voorouders vele dijken en de Deltawerken aangelegd. Het mag dan ook geen wonder heten dat dé topproducent van rioolafsluiters – het merk LANSAS – eveneens een echt Nederlands bedrijf is. Als dealer van LANSAS zijn wij daarom de aangewezen partner als het gaat om de aankoop van en het advies over een rioolafsluiter van dit Limburgse merk. Daarom vind je in dit blogartikel alle belangrijke informatie over rioolbuisafsluiters.

 

Welke soorten rioolafsluiters zijn er allemaal?

Zoals er vele soorten en vormen rioolbuizen bestaan, bestaat er als vanzelfsprekend ook een groot aantal uitvoeringen buisstoppen. Verreweg de meest gebruikte rioolafsluiter is de ballonafsluiter. Deze rioolafsluiter wordt vaak ook wel een afsluitcilinder genoemd. Een ballonafsluiter heeft de vorm van een cilinder en zet flink uit als je deze oppompt. Het kan dan zelfs de vorm van een bal aannemen. Dankzij deze eigenschappen kan een afsluitcilinder een grote verscheidenheid aan buisdiameters afsluiten. Het nadeel is echter dat een ballonafsluiter uitsluitend geschikt is voor het kortstondig afsluiten van een rioolbuis.

 

Als je een rioolleiding juist voor een langere aaneengesloten periode wilt afsluiten, dan is een plaatafsluiter de beste oplossing. Een plaatafsluiter bestaat uit een vaste plaat die is vervaardigd uit gegoten aluminium waar een rubberen, opblaasbare band om is aangebracht. Omdat de meeste rioolbuizen nog altijd gewoon rond van vorm zijn, kunnen wij een groot aantal afmetingen plaatafsluiters rond in ons online assortiment aanbieden. Deze hebben een ronde romp met een dikke en brede rubberband. Bovendien zijn er steeds meer eivormige rioolleidingen in ons land terug te vinden. Deze bijzondere buizen vragen natuurlijk om een rioolafsluiter eivormig, en die kun je eveneens in ons online aanbod vinden.

 

Heb je te maken met telkens weer een andere vorm van een rioolbuis, dan wil je natuurlijk allemaal soorten en afmetingen rioolafsluiters in je bus hebben liggen. Je zult net zien dat je weer de verkeerde hebt meegenomen. Gelukkig is ook hier inmiddels een oplossing voor bedacht. De rioolafsluiter flexibel LAMPE is namelijk een ongekend veelzijdige rioolafsluiter. Dankzij de uitgekiende vorm en zijn uiterst flexibele materiaal kan deze bijzondere ballonafsluiter nagenoeg iedere denkbare vorm aannemen. Of je nu te maken hebt met een eivormige rioolbuis of een ronde, of wellicht een rechthoekige buis: een flexibele rioolafsluiter van LAMPE past altijd!

 

Wat is de levensduur van een rioolafsluiter plaat of ballon?

Een buisstop van LANSAS of LAMPE heeft een lange levensduur. Zo gaat een rioolafsluiter van LANSAS zeker wel een jaar of vijf mee. Dit hangt echter wel weer af van verschillende factoren. Zo maakt het nogal wat uit hoe je een rioolafsluiter bewaart, hoe vaak de leidingstopper wordt ingezet – als rubber lang blijft liggen, dan kunnen er als gevolg van de droogte haarscheurtjes ontstaan – en is het eveneens afhankelijk van de omstandigheden waar je de rioolafsluiter in gebruikt. Zo oefent een gladde buis maar weinig invloed uit op een afsluiter, maar een zeer oneffen rioolleiding met scherpe randen komt de kwaliteit van een buisafsluiter uiteraard niet ten goede.

 

Een rioolafsluiter van LAMPE heeft nog een veel langere levensduur. Deze afsluiters zijn namelijk geheel vervaardigd uit 100 procent zuiver CR Neopreen en is koud gevulkaniseerd. Dit houdt in dat de ballonafsluiter op een speciale wijze wordt gelijmd, een proces waarbij de toevoeging van andere materialen als weekmakers of zwavel overbodig is. Dit zijn stoffen die bij normale rioolafsluiters na vijf tot tien jaar vrijkomen uit het materiaal, waardoor de afsluitcilinders broos worden en niet meer zijn te gebruiken. Omdat deze klachten bij een leidingstopper van LAMPE niet van toepassing zijn, gaan deze rioolafsluiters veel langer mee. Een buisstop van deze Duitse fabrikant heeft een levensduur van wel meer dan dertig jaar.

 

Hoe kun je een rioolafsluiter het beste opslaan?

De manier hoe je een rioolafsluiter opslaat kan een grote invloed hebben op de levensduur en de bedrijfszekerheid van een leidingstopper. De norm ISO 2230 heeft hiervoor de volgende richtlijnen opgesteld:

 • Sla de buisstop op bij een temperatuur tussen de 15 en 25 graden Celsius. Zorg ervoor dat de rioolafsluiter wordt opgeslagen in een droge opslagruimte
 • Dek de buisstop af en bescherm deze tegen direct licht of zonlicht, uv-licht en circulerende lucht
 • Sla de afsluiter met zo weinig mogelijk interne druk op
 • Vermijd tijdens opslag een langdurig contact met vloeistoffen, metalen of andere rubberen producten
 • Na een langdurige opslag kan de leidingstopper worden schoongemaakt met water en zeep

 

 

Afsluitcilinder of plaatafsluiter veilig gebruiken: de veiligheidsvoorschriften

Als je een plaatafsluiter of afsluitcilinder veilig wilt kunnen gebruiken, dien je een aantal veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Belangrijk is dat vanaf een tegendruk van 3 meter water (0.3 bar) de ballonafsluiter te allen tijde deugdelijk dient te worden gestut, ongeacht de diameter en de vuldruk van de afsluitcilinder. Indien er mensen achter de ballonafsluiter aan het werk zijn, moet er altijd worden gestut. De tegendruk in de buis is hierbij van ondergeschikt belang.

 • Volg altijd de veiligheidsinstructies met betrekking tot het betreden van een besloten ruimte
 • De maximale vuldruk van de afsluitcilinder of plaatafsluiter mag nooit worden overschreden
 • De maximale tegendruk mag je evenmin overschrijden. De maximale tegendruk is afhankelijk van de diameter en de vuldruk
 • De ballonafsluiter mag alleen worden gebruikt door mensen die hiervoor zijn aangewezen en die bekend zijn met het gebruik van de afsluitcilinder en die de inhoud van de gebruiksaanwijzing kennen
 • Tijdens het gebruiken van de rioolafsluiter moet de veiligheid van zowel de gebruiker als de omstanders te allen tijde in de gaten worden gehouden
 • Til de afsluitcilinder of de plaatafsluiter nooit of te nimmer op aan de luchtslang, maar bevestig een touw of ketting aan de daarvoor bestemde beugels
 • De plaatafsluiter of ballonafsluiter mag alleen worden ingezet in de buis waarvoor hij is ontworpen
 • De rioolafsluiter mag NOOIT worden toegepast in een leiding die in directe verbinding staat met open water. Golfbewegingen van het water kunnen namelijk te grote drukverschillen als gevolg hebben
 • Vul de plaatafsluiter of ballonafsluiter uitsluitend met lucht die geen olie bevat
 • De leidingstopper mag buiten de leiding worden opgepompt tot maximaal 0.3 bar

 

Rioolafsluiter voor ieder gebruik controleren

 • Onderzoek voor iedere gebruik van de rioolafsluiter de wand van de afsluitcilinder op scheuren, insnijdingen en andere beschadigingen. Deze kunnen de werking van de leidingstopper aantasten. Een beschadigde of een door chemische stoffen aangetaste rioolafsluiter mag niet meer worden gebruikt. Als je twijfelt over de werking van je buisstop, neem dan contact met ons op!
 • Controleer voor iedere inzet van de plaatafsluiter of ballonafsluiter of de accessoires waarmee deze wordt opgeblazen zo zijn ingesteld dat ze nooit een hogere druk kunnen toelaten dan de maximale werkdruk van de desbetreffende afsluiter. De maximale werkdruk kun je vinden in de tabel bij de technische gegevens. Zorg er te allen tijde voor dat het veiligheidsventiel schoon is
 • Meet de diameter op aan de binnenzijde van de af te sluiten buis. Let erop dat de maat van deze leiding zich altijd binnen het bereik van de rioolafsluiter bevindt
 • Reinig voor het aanbrengen van de afsluiter zowel de buitenzijde van de buisstop als de binnenzijde van de buis waar de afsluiter in wordt aangebracht. Een schoon contactoppervlak komt namelijk zowel de afdichting van de leiding als de levensduur van de leidingstopper ten goede

 

Afsluitcilinder ballon aanbrengen in de af te sluiten buis

 1. Breng de ballonafsluiter voordat je deze gaat opblazen over de volle lengte aan in de buis. Oftewel: de afsluitcilinder dient zich dus volledig in de leiding te bevinden, er mag dus geen enkel deel buiten de buis steken. Bij het onder druk zetten van de balafsluiter zal het deel van de afsluitcilinder dat niet in de buis zit veel boller gaan staan dan het deel van de rioolafsluiter dat wél tegen de buiswand komt. Op deze manier kunnen er beschadigingen ontstaan aan de structuur van het nylon (de ballon kan 'zwanger' worden) en kan de afsluitcilinder niet meer veilig worden gebruikt
 2. Als de ballonafsluiter eenmaal in de leiding zit en je wilt deze vullen, zorg er dan voor dat je deze zover oppompt dat deze net tegen de wand drukt. Voer vervolgens vanaf een veilige afstand de druk op. Wees er verdacht op dat er bij het opblazen zich geen personen meer in het leidingstelsel bevinden! Dit kan namelijk leiden tot zeer zwaar letsel!
 3. De maximale vuldruk van de rioolafsluiter mag nooit of te nummer worden overschreden. De maximale werkdruk kun je vinden in de tabellen bij op de productpagina's. De vuldruk kun je aflezen op een al dan niet los mee te bestellen manometer van LANSAS of een fietspomp met manometer. Een te hoge druk kan zware ongelukken veroorzaken!
 4. De ketting van de rioolafsluiter dient boven de put te worden gezekerd op een vast ankerpunt. Pas echter op voor beknellingsgevaar van vingers of de hand. Draag beschermende kleding!
 5. Controleer regelmatig, en minstens eenmaal per werkdag de inwendige druk van de rioolafsluiter. Met name de flexibele afsluiters van LAMPE, die als het gevolg van naden sneller druk verliest dan de leidingstoppers van LANSAS. Waar de druk van een flexibele afsluiter na 16 uur al minimaal is, behouden de naadloze rioolafsluiters van LANSAS een behoorlijke tijd langer de juiste druk
 6. Zorg ervoor dat de afsluitcilinder of plaatafsluiter te allen tijde wordt gezekerd tegen schuiven, zoals hieronder is afgebeeld. Dit is zeer essentieel indien er mensen in de put aan het werk zijn en/of als de te verwachten tegendruk in de buis meer dan 0.3 bar kan bedragen.

 

rioolafsluiter zekeren

 

Rioolafsluiter veilig ontluchten

 • Laat de afsluitcilinder of plaatafsluiter pas leeglopen als je er zeker van bent dat niemand meer in het bewuste rioolstelsel aanwezig is
 • Laat de rioolafsluiter vanaf een veilige afstand op gecontroleerde wijze leeglopen. Let op! Zorg ervoor dat de afsluiter bovengronds is gezekerd, anders zal de rioolafsluiter bij het leeglopen het riool in schieten. Dit is met name bij ballonafsluiters het geval, aangezien deze veel meer lucht bevatten
 • Laat de afsluitcilinder rustig leeglopen om het verschil in druk langzaam te verminderen
 • Laat de rioolafsluiter pas geheel leeglopen indien het drukverschil over de buisstop minimaal is
 • Maak de buisafsluiter na gebruik met water en zeep schoon en laat deze vervolgens bij kamertemperatuur drogen

 

Rioolafsluiter: de druktabellen

Druktabel Rioolafsluiter ballon

 

Groen = Inzetbaar voor de vermelde diameter met inachtname van de maximum tegendruk
Oranje = Het is wenselijk om een alternatieve afsluiter in overweging te nemen
Rood = Gebruik van de afsluitcilinder in de vermelde diameter is niet wenselijk/af te raden

 

LET OP!
Deze waarden zijn richtlijnen in schone ronde, betonnen buizen. Maximale tegendruk voor testen met lucht: 200 mbar in alle leidingdiameters! De afsluitcilinders moeten vanaf een tegendruk van meer dan 0,3 bar of als er mensen in de put of de buis aan het werk zijn altijd worden gestut: de waarden in de bovenstaande tabel gelden alleen bij testen met water.

 

Druktabel rioolafsluiter plaat rond

 

Groen = Totale statische druk op afsluiter max. 1500 kg – afsluiten mogelijk zonder stutten
Geel = Totale statische druk op afsluiter tussen 1501 - 5000 kg – afsluiten alleen toegestaan mits de afsluiter deugdelijk gestut wordt
Oranje = Totale statische druk op afsluiter tussen 5001 - 15 000 kg – afsluiten alleen toegestaan mits de afsluiter deugdelijk gestut wordt en geen alternatieve afsluitmethode beschikbaar is
Rood = Totale statische druk op afsluiter boven de 15 000 kg – afsluiten met een enkele afsluiter wordt ten zeerste afgeraden

 

Druktabel rioolafsluiter plaat eivormig

 

Groen = Totale statische druk op afsluiter max. 1500 kg – afsluiten mogelijk zonder stutten
Geel = Totale statische druk op afsluiter tussen 1501 - 5000 kg – afsluiten alleen toegestaan mits de afsluiter deugdelijk gestut wordt
Oranje = Totale statische druk op afsluiter tussen 5001 - 15 000 kg – afsluiten alleen toegestaan mits de afsluiter deugdelijk gestut wordt en geen alternatieve afsluitmethode beschikbaar is
Rood = Totale statische druk op afsluiter boven de 15 000 kg – afsluiten met een enkele afsluiter wordt ten zeerste afgeraden

 

Afsluitcilinder Nitril voor industriële toepassingen

Naast alle opblaasbare afsluiters voor het afsluiten van rioolbuizen, hebben wij nóg een soort afsluitcilinder aan ons online aanbod toegevoegd. Het gaat hier om de afsluitcilinders van ntiril, een synthetische soort rubber. Nitril, een kunststof die ook wel met de afkorting NBR wordt aangeduid, is uitstekend bestand tegen oliën en vetten. Deze eigenschap maakt deze cilinderafsluiter uitermate geschikt voor industrieel gebruik en voor offshore toepassingen. Een afsluiter van Nitril mag echter nooit worden ingezet als rioolafsluiter!

 

Alle rioolafsluiters bekijken >

 

Ook interessant
Voorkom stofvorming met een nevelkanon

Voorkom stofvorming met een nevelkanon

Ronald 24-06-2024 0
Een grote hoeveelheid stof in de lucht is slecht voor de omgeving en schadelijk voor zowel het milieu als de volksgezondheid. Fijnstof wordt tegenwoor...
Lees meer
Waarom jaarlijks onderhoud bij AIC Visser een must is

Waarom jaarlijks onderhoud bij AIC Visser een must is

Ronald 20-06-2024 0
De zomervakantie staat weer voor de deur. Nog maar een paar werken hard werken, en het is alweer bouwvak. Hét uitgelezen moment om je meetinstrument b...
Lees meer
Regen? Voorkom schimmel met een ontvochtiger!

Regen? Voorkom schimmel met een ontvochtiger!

Ronald 14-06-2024 0
Huurders en huiseigenaren in ons land zitten massaal met de handen in het haar. Want ondanks de vermeende opwarming van de aarde, is het kouder en nat...
Lees meer

Heb je een vraag over een product? Neem dan contact met ons op via onze chat, ons contactformulier of bel 088 - 13 43 600