Tijdelijk parkeerverbod: wat zijn de regels?

Geschreven door Ronald 20-01-2023 0 Reacties Alles over verkeersborden,Alles over parkeren,Wegbebakening,

Visser Assen is al sinds de oprichting in het jaar 1974 de aangewezen plek om onder alles op het gebied van wegbebakening aan te schaffen. Een belangrijk onderdeel van ons assortiment wegbebakening wordt gevormd door officiële verkeersborden. Het assortiment verkeersborden wordt telkens weer uitgebreid. Sommige nieuwe verkeersborden hebben nog wat nadere uitleg nodig. En dat uitleggen, dat doen we natuurlijk graag. In dit blogartikel is het bord voor de aankondiging van een tijdelijk parkeerverbod aan de beurt.

 

Tijdelijk parkeerverbod verkeersbord plaatsen | Visser Assen

 

Een tijdelijk parkeerverbod geeft dus aan dat je op een bepaalde plaats voor een korte poos eventjes niet mag parkeren. Heb je nu altijd al willen weten wat de regels zijn omtrent een tijdelijk parkeerverbod, lees dan snel even verder in dit blogartikel!

 

Wanneer voer je een tijdelijk parkeerverbod in?

Soms kan het wel eens handig zijn om voor een korte tijd een parkeermaatregel op te leggen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer op een of meerdere bestaande parkeerplaatsen voor een aantal dagen een afvalcontainer wordt geplaatst. Of het kan bijvoorbeeld zijn wanneer op een bepaalde dag een verhuiswagen op de parkeerplaatsen komt te staan, omdat je (met het bedrijf) gaat verhuizen. Of er komen stratenmakers om de verzakte parkeerplaatsen opnieuw te gaan straten. Je ziet het, een tijdelijk parkeerverbod opleggen kan om de meest uiteindelijke redenen zijn.

 

Bord Tijdelijk Parkeerverbod bestellen ►

 

Tijdelijk verboden te parkeren instellen, hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer je op openbaar terrein een tijdelijk parkeerverbod wil gaan opleggen, dan zul je natuurlijk een vergunning moeten aanvragen. Een verkeersbord dat aangeeft dat je voor een korte periode niet mag gaan parkeren, mag dan ook alleen worden geplaatst nadat je toestemming hebt gekregen. Het parkeersverbodsbord mag je pas in de grond slaan na een genomen en gepubliceerd besluit van de wegbeheerder. Nadat het voorstel is gepubliceerd, hebben derden maar liefst zes weken de tijd om bezwaren in te dienen tegen het besluit om een tijdelijk parkeerverbod in te voeren.

 

In de tussentijd – dus de zes weken tussen publicatie en sluitdatum bezwaarmaking tegen dit besluit – mogen de verkeersborden voor een tijdelijk parkeerverbod al wel worden geplaatst. Heb je bezwaar ingediend tegen het besluit, dan houdt dit niet in dat je je niet aan het tijdelijke parkeerverbod hoeft te houden. Het parkeerverbod blijft dan ook gewoon intact, dus een eventueel opgelegde boete zal je dan ook gewoon moeten betalen.

 

Wanneer heb je geen vergunning nodig wanneer je een tijdelijke parkeermaatregel wil invoeren?

In zeer dringende gevallen is het niet nodig om te wachten op de beoordeling van de wegbeheerder voordat je een tijdelijk parkeerverbod op wilt gaan leggen. En dat is in het geval van zeer dringende omstandigheden. In het geval van calamiteiten als bijvoorbeeld een plotselinge wegverzakking, is de nood aan de man en zul je direct de weg moeten gaan afsluiten. De wegbeheerder mag dan ook per direct een verbod tot parkeren invoeren om zo de werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn ten einde de verzakking op te lossen.

 

Wat zijn nu deze zeer dringende wegwerkzaamheden? Overeenkomstig artikel 34 en 35 BABW zal er altijd een verkeersbesluit dienen te worden genomen, tenzij in de volgende gevallen:

  1. de uitvoering van werken, opdooi, de doorweekte toestand van een weg of weggedeelte, dreigend gevaar of andere dringende omstandigheid van voorbijgaande aard die niet konden worden voorbereid en gepland
  2. werkzaamheden die wel zijn voorbereid en gepland, maar korter duren dan vier maanden én waarbij geen sprake is van grote belangen of een sterke ingreep in het verloop van het wegverkeer

 

Een verhuizing of een verbouwing valt uiteraard niet onder zeer dringende omstandigheden. In zo'n geval zal je dan ook netjes op je beurt moeten wachten om een tijdelijk parkeerverbod te mogen opleggen.

 

Hoelang mag een tijdelijk parkeerverbod van kracht blijven?

Om een lang verhaal kort te maken: een tijdelijk parkeerverbod is echt tijdelijk. De maatregel om tijdelijk even niet ergens je auto neer te zetten, mag slechts voor de duur van maximaal vier maanden worden opgelegd. Zeker wanneer er wel sprake is van grote belangen of een sterke ingreep in de afwikkeling van het verkeer, dient wel een verkeersbesluit te worden genomen.

 

De begrippen 'grote belangen' en 'sterke ingreep' zijn moeilijk geheel vooraf vast te leggen. Maar sluit je bijvoorbeeld één rijstrook van een plattelandsweggetje af tijdens verkeersluwe uren, dan heeft dat natuurlijk veel minder impact op de afwikkeling van het verkeer dan wanneer jij een belangrijke, doorgaande weg volledig wilt afsluiten tijdens de spits. Ook al is het maar voor de duur van slechts één uur.

 

Wat nu als een tijdelijk parkeerverbod regelmatig voorkomt?

Voor wat betreft de verkeersmaatregelen van tijdelijke aard, is het artikel 35 BABW niet altijd van toepassing. In artikel 37 BABW staat namelijk het volgende vermeld:

 

"In afwijking van artikel 35 geschieden de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel krachtens een verkeersbesluit indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tot de tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen."

 

Heb je nu te maken met bepaalde evenementen die zich geregeld voordoen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse intocht van Sinterklaas of de avondvierdaagse, dan heb je strikt genomen niet te maken met een verkeersmaatregel van tijdelijke aard. We hebben in dergelijke gevallen te maken met een permanente maatregel die alleen geldt op bepaalde dagen of tijden. Hiervoor is een verkeersbesluit vereist.

 

Omdat je tijdens een evenement ook vaak hebt te maken met een parkeerverbod, is dus op basis van de uitspraak van het gerechtshof een verkeersbesluit ook nodig om administratiefrechtelijk te kunnen sanctioneren. Oftewel: je mag in zo'n geval dus ook een bekeuring uitschrijven.

 

Voor het wegslepen van een voertuig is het al dan niet tijdelijke karakter van de verkeerstekens niet van belang. Hiervoor is alleen van belang de gebieden aan te wijzen waar de wegsleepverordening van kracht is. Een voertuig dat onverhoopt toch staat geparkeerd op de plaats waar een tijdelijk parkeerverbod van kracht is, kan dan ook gewoon worden weggesleept.

 

Tijdelijk parkeerverbod invoeren: de conclusie

Als je dit blogartikel helemaal goed hebt doorgelezen, weet je nu alles over de regels die komen kijken bij het opleggen van een tijdelijk parkeerverbod. Je zorgt dus eerst voor een besluit van de wegbeheerder, waarna je bij Visser Assen een speciaal op maat gemaakt verkeersbord voor een tijdelijk parkeerverbod kunt aanschaffen. Tip: bestel er direct een paal en een set beugels bij.

 

Heb je naar aanleiding van het lezen van dit blogartikel nog vragen over parkeerverboden of over wegbebakening in het algemeen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

Bord Tijdelijk Parkeerverbod bestellen ►

 


Bronnen:

  1. Infopolitie.nl
  2. Verkeersmaatregelen.nl
Ook interessant
Ongelukken bij installatie zonnepanelen gemakkelijk te voorkomen

Ongelukken bij installatie zonnepanelen gemakkelijk te voorkomen

Ronald 24-01-2023 0
Nu heel Nederland en België als het gevolg van torenhoge energieprijzen massaal aan de zonnepanelen gaat, vinden er steeds meer ongelukken plaats bij ...
Lees meer
BouwTag AIR, PRO of PRO GPS? Marcel geeft uitleg!

BouwTag AIR, PRO of PRO GPS? Marcel geeft uitleg!

Ronald 20-01-2023 0
Visser Assen houdt zich al sinds de oprichting in het jaar 1974 bezig met van alles op het gebied van materieel voor op en rond de bouwplaats. Nieuwe ...
Lees meer
Tijdelijk parkeerverbod: wat zijn de regels?

Tijdelijk parkeerverbod: wat zijn de regels?

Ronald 20-01-2023 0
Visser Assen is al sinds de oprichting in het jaar 1974 de aangewezen plek om onder alles op het gebied van wegbebakening aan te schaffen. Een belangr...
Lees meer

Heb je een vraag over een product? Neem dan contact met ons op via onze chat, ons contactformulier of bel 088 - 13 43 600