Al je vragen over verkeersregelaars beantwoord

Geschreven door Ronald 11-04-2018 0 Reacties Wegbebakening,Alles over verkeersveiligheid,

Verkeersregelaar vragen beantwoord

 

Verkeersregelaars zijn niet meer weg te denken in het straatbeeld. Met hun felgekleurde kleding met reflecterende strepen en vakken kun je ze dan ook haast onmogelijk over het hoofd zien. Maar wat is nu precies een verkeersregelaar? Waaraan kun je verkeersregelaars herkennen en wat voor bevoegdheden hebben ze? In deze uitgebreide blog hopen wij al deze vragen voor je te beantwoorden!

Inhoud

> Welke soorten verkeersregelaars bestaan er allemaal?

> Welke kennis moet een verkeersregelaar allemaal in huis hebben?

> Wat zijn de taken van een verkeersregelaar?

> Welke bevoegdheden heeft een verkeersregelaar?

> Welke eisen worden er aan de kleding van verkeersregelaars gesteld?

> Mag het oude hesje met de tekst ‘VERKEERSREGELAAR’ nog worden gebruikt?

> Hoe valt een verkeersregelaar beter op in het donker?

> Hoe oud moet je zijn om een verkeersregelaar te worden?

> Waar moet je allemaal nog meer op letten naast het regelen van verkeersregelaars?

> Mogen verkeersregelaars ook boetes uitdelen?

> Hoelang is een aanstelling als verkeersregelaar geldig?

> Mag ik ook in andere steden tijdens een evenement optreden als verkeersregelaar ?

> Wat is het verschil tussen een verkeersregelaar en een verkeersbrigadier?

> Gelden in België dezelfde regels voor verkeersregelaars?

> Is jullie verkeersregelaarskleding ook elders in Europa te gebruiken?

> Geflitst nadat ik door rood ben gereden op aanwijzing van een verkeersregelaar, wat nu?

 

Welke soorten verkeersregelaars bestaan er allemaal?

In Nederland maken wij onderscheid tussen drie verschillende soorten verkeersregelaars, of eigenlijk vier. Ten eerste kennen wij de transportregelaars, professionele verkeersregelaars die uitsluitend optreden tijdens het begeleiden van bijzonder transport. Verder kennen wij professionele verkeersregelaars, mensen die voor hun beroep zeer regelmatig het verkeer regelen.

 

Als laatste zijn er in Nederland ook veel evenementenregelaars actief. Dit zijn vaak vrijwilligers, die uitsluitend voor de duur van maximaal een jaar worden aangesteld om het verkeer te regelen tijdens een evenement in hun gemeente. Eigenlijk bestaat er ook nog een vierde verkeersregelaar: de verkeersbrigadier. Hier gaat het vaak om kinderen die in de buurt van scholen kinderen helpen veilig over te steken.

 

Welke kennis moet een verkeersregelaar allemaal in huis hebben?

Voor een verkeersregelaar aan de slag mag, moet deze over voldoende kennis beschikken van alle regels die met het verkeer hebben te maken. Daarom moet een aspirant-verkeersregelaar namelijk zowel een theorie- als een praktijkexamen met goed gevolg hebben afgelegd. Pas nadat men is geslaagd voor de theoretische toets, mag men gaan deelnemen aan het praktijkexamen.

 

Tijdens de theoretische cursus leer je onder andere wat je wettelijke status is als verkeersregelaar, maar ook worden de verkeersregels en de verkeerstekens nog een keertje herhaald. Tijdens het praktische gedeelte wordt een aankomend verkeersregelaar de straat op gestuurd. Hier leer je hoe je een stopteken moet geven en leer je het verkeer regelen op een kleine en op een grote kruising. Het praktijkexamen wordt altijd afgenomen in de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de politie.

 

Naast professionele verkeersregelaars, bestaan er ook tijdelijke verkeersregelaars die alleen voor de duur van een evenement worden aangesteld. Zij worden in de volksmond daarom ook wel ‘evenementenregelaars’ genoemd. Evenementenregelaars hoeven slechts online een korte vragenlijst in te vullen voor zij aan de slag mogen als tijdelijke verkeersregelaar.

 

Wat zijn de taken van een verkeersregelaar?

Een officiële verkeersregelaar voert verschillende werkzaamheden uit. Als eerste zorgt een verkeersregelaar voor een goede handhaving van de wet- en regelgeving. Bovendien geeft deze begrijpelijke opdrachten aan de verschillende weggebruikers. Doel is een verkeersdeelnemer zó aan te sturen, dat deze direct weet wat er van hem of haar wordt verlangd. Ten slotte moet een verkeersregelaar de verkeersveiligheid voor bestuurders van voertuigen, fietsers en voetgangers garanderen.

 

Welke bevoegdheden heeft een verkeersregelaar?

Een verkeersregelaar die aan alle eisen voldoet, heeft alle wettelijke bevoegdheden. Verkeersdeelnemers zijn dan ook verplicht alle instructies van verkeersregelaars op te volgen. Een verkeersregelaar staat hiermee in de rangorde boven verkeersborden, belijning en verkeerslichten. Dat is dan ook de voornaamste reden dat verkeersregelaars ook worden ingezet tijdens calamiteiten. Op de plaats van een ongeval blijven verkeerslichten namelijk vaak gewoon hun werk doen. De inzet van een verkeersregelaar is dan ook strikt noodzakelijk om alle verkeersstromen in goede banen te geleiden.

 

Vaak wordt ten onrechte gedacht dat een verkeersregelaar dezelfde bevoegdheden heeft als een politieagent. Een verkeersregelaar heeft echter niet dezelfde bevoegdheden als de politie, maar iedereen is wel verplicht de aanwijzingen van een verkeersregelaar op te volgen. Geef je namelijk geen gehoor aan de aanwijzingen, dan kan een verkeersregelaar aangifte doen wegens het negeren van zijn of haar aanwijzingen. Je kunt dan achteraf alsnog een boete krijgen.

 

Welke eisen worden er aan de kleding van verkeersregelaars gesteld?

Een verkeersregelaar dient te allen tijde duidelijk herkenbaar te zijn als verkeersregelaar. De minimale eis die aan de kleding wordt gesteld, is dan ook een vestje of hesje voor verkeersregelaars. Dit handige kledingstuk bestaat uit een fluorescerend gele bovenkant en een fluorescerend oranje onderkant. Ter hoogte van de onderzijde van de armsgaten worden beide kleuren van elkaar gescheiden door middel van een rondom doorlopende streep met een breedte van 50 millimeter. Deze streep is van een retroreflecterend grijs materiaal en mag niet visueel worden onderbroken door bijvoorbeeld een rits.

 

Een soortgelijke rondom doorlopende streep is ook horizontaal aangebracht op 50 mm boven de onderkant van het oranje deel van de hes. Tussen deze horizontale strepen zijn, op 50 mm uit het midden van de armsgaten, twee soortgelijke verticale strepen aangebracht, zodat een oranje rechthoek ontstaat. In deze rechthoek is met hetzelfde grijze materiaal van 50 mm breedte een driehoek aangebracht. Deze driehoek is zo groot mogelijk. De zijden en hoeken van deze driehoek raken de grijze strepen van de rechthoek niet.

 

Professionele verkeersregelaars kunnen hun uitrusting natuurlijk altijd uitbreiden. Zo kun je onder andere een poloshirt met lange mouwen of een speciale jas voor verkeersregelaars aanschaffen. Alle bovenkleding in ons assortiment voldoet uiteraard volledig aan alle hierboven genoemde eisen. Ten slotte kun je ook nog een fluorescerende gele en reflecterende broek of een muts voor je verkeersregelaarskleding aanschaffen.

 

Oude hesje verkeersregelaar

 

Mag het oude hesje met de tekst ‘VERKEERSREGELAAR’ nog worden gebruikt?

De regels met betrekking tot verkeersregelaars was vroeger een stuk simpeler. Een oranje hesje met daarop in reflecterende hoofdletters  ‘VERKEERSREGELAAR’ was al voldoende om het verkeer te regelen. Dit hesje is sinds 2009 niet meer van toepassing, en vervangen door het oranje met gele hesje met daarop een reflecterende driehoek. Hierna gold een overgangsregeling van vijf jaar voor het gebruik van het oude model vestje. Het oranje hesje is dus sinds 2014 NIET MEER TOEGESTAAN.

 

Hoe valt een verkeersregelaar beter op in het donker?

Ook in het donker en bij slechte weersomstandigheden zal toch het verkeer moeten worden geregeld. Een uitstekende zichtbaarheid is dan ook van belang. Een standaard verkeersregelaarshesje in fluorescerende kleuren en met reflecterende strepen werkt dan niet meer afdoende. Om nog beter op te vallen, kun je bijvoorbeeld ook je benen laten reflecterende met een bijpassende broek.

 

Je hoofd kun je eveneens laten opvallen in het donker, met behulp van een reflecterende muts of pet voor verkeersregelaars. Naast je eigen lichaam, is het ook zeer belangrijk dat je aanwijzingen bij slecht zicht duidelijk zichtbaar zijn. Daarom kun je je verkeersregelaarsuitrusting uitbreiden met speciale zaklantaarns met hierop gemonteerd een lichtkegel. Zo vallen je armbewegingen veel beter op in het donker! Een zaklamp met lichtkegel wordt sowieso altijd aangeraden buiten de bebouwde kom en langs wegen waar harder wordt gereden dan vijftig kilometer per uur.

 

Hoe oud moet je zijn om een verkeersregelaar te worden?

Om van beroep een verkeersregelaar te worden, moet je minimaal achttien jaar oud zijn. Er bestaan echter ook speciale evenementenregelaars. Deze verkeersregelaars worden vaak eenmalig ingezet tijdens kortdurende evenementen. Wil je evenementenregelaar worden, dan mag je al op je zestiende aan de slag. Volgens de wet mag je dit echter alleen doen op wegen waar normaal gesproken niet harder wordt gereden dan vijftig kilometer per uur. Bovendien moet er in het geval van duisternis of slecht zicht voldoende openbare straatverlichting te zijn. Ben je eenmaal achttien jaar of ouder, dan komen deze beperkingen te vervallen.

 

Waar moet je allemaal nog meer op letten naast het regelen van verkeersregelaars?

Naast het aanstellen van verkeersregelaars, dien je nog een aantal zaken te regelen om alles vlekkeloos te laten verlopen tijdens jouw evenement. Zo kun je vóór het evenement plaatsvindt, weggebruikers al attenderen op de toekomstige, tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie. Onze gele, tijdelijke omleidingsborden zijn hiervoor uitermate geschikt. Deze verkeersborden bieden voldoende ruimte voor het aangeven van alternatieve routes, parkeerplaatsen en nog veel meer.

 

Zorg ervoor dat je de aankondigingen voor jouw geplande evenement ruim op tijd plaatst. Plaats deze omleidingsborden meer dan een week van tevoren aan de kant van de toegangswegen naar jouw activiteit. Zo kunnen verkeersdeelnemers direct weten wat hen binnenkort te wachten staat.

 

Waar je ook nog aan kunt denken, is de verkeersregelaars een kaartje mee te geven met daarop de route die is afgesloten en de alternatieve routes. Hiermee help je zoekverkeer voorkomen, en dat scheelt een hoop ergernissen en frustraties.

 

Mogen verkeersregelaars ook boetes uitdelen?

Hoewel een officiële verkeersregelaar een hoop bevoegdheden heeft, mag hij of zij jou geen bekeuring geven. Alleen de politie heeft namelijk de bevoegdheid tot het uitdelen van een boete als je de aanwijzingen niet opvolgt. Het enige dat verkeersregelaars kunnen en zullen doen, zijn gegevens als het kenteken, de kleur en het model van het voertuig noteren en deze gegevens doorspelen aan de politie.

 

De politie zal hierop direct actie ondernemen en wél een bekeuring uitdelen voor het niet opvolgen van aanwijzingen door een verkeersregelaar. En deze boetes zijn niet mals. Negeert een automobilist een stopteken, dan bedraagt die bekeuring momenteel 370 euro. Ben je op de fiets, dan moet je een boete van 140 euro betalen.

 

Hoelang is een aanstelling als verkeersregelaar geldig?

Met ingang van 1 september 2017 zijn de regels omtrent de aanstelling van verkeersregelaars enigszins versoepeld. Werd je voor die tijd als verkeersregelaar aangesteld, dan mocht je alleen tijdens één evenement het verkeer regelen. Die regel is nu veranderd. Verkeersregelaars worden nu aangesteld voor de duur van twaalf maanden.

 

Mag ik ook in andere steden tijdens een evenement optreden als verkeersregelaar ?

Een evenementenregelaar wordt aangesteld door de gemeente voor bepaalde evenementen. Deze aanstelling geldt voor de duur van maximaal een jaar. Omdat je als verkeersregelaar door de gemeente waar het evenement plaatsvindt wordt aangesteld, mag je echter alleen in die gemeente het verkeer regelen. Je mag dus niet zo maar in een andere gemeente aan de slag als evenementenregelaar.

 

Wat is het verschil tussen een verkeersregelaar en een verkeersbrigadier?

Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers worden in ons land vaak in één adem genoemd. In de Nederlandse wetgeving is er echter wel degelijk een groot verschil aan te merken tussen beide. Bovendien maakt de wet nog onderscheid tussen een beroepsverkeersregelaar en een evenementenregelaar.

 

Zo dient een beroepsverkeersregelaar minimaal achttien jaar oud te zijn en kan deze overal worden ingezet bij tijdelijke verkeersmaatregelen. Een evenementenregelaar is minimaal zestien jaar oud en mag het verkeer tijdens bepaalde evenementen regelen in de gemeente die hem of haar heeft aangesteld.

 

Een verkeersbrigadier wordt ook wel oversteekhulp of klaar-over genoemd en dient minimaal tien jaar oud te zijn. Verkeersbrigadiers zien we vaak in de buurt van scholen, alwaar zij jonge kinderen helpen bij het oversteken van een drukke weg. Verkeersbrigadiers zijn herkenbaar aan het bekende bordje en dragen soms een rode of oranje jas.

 

Gelden in België dezelfde regels voor verkeersregelaars?

De wetgeving omtrent verkeersregelaars in Nederland is anders dan in België. In België worden verkeersregelaars namelijk onderverdeeld in vier categorieën: seingevers, gemachtigde opzichters, wegkapiteins en groepsleiders. Met ieder hun eigen eisen.

 

Hoewel een reflecterende jas of hesje in fluorescerende kleuren niet is verplicht, wordt het wel ten zeerste aangeraden. Wat dat betreft volstaat een bovenkledingstuk uit ons assortiment verkeerskleding uitstekend. Een fluorescerend vestje is echter wél verplicht voor wegkapiteins.

 

Voor alle Belgische verkeersregelaars is het verplicht om te zijn uitgerust met een brigadiersbordje, in België ‘verkeersbord C3’ genoemd. Bovendien is het voor zowel seingevers als gemachtigde opzichters verplicht om de linkerarm een band te dragen met de Belgische driekleur en het woord ‘seingever’. Een wegkapitein moet een zelfde band om zijn linkerarm dragen, maar dan met de tekst ‘wegkapitein’. Daarenboven dient een wegkapitein minimaal 21 jaar oud te zijn. DE overige verkeersregelaars moeten in België minimaal achttien jaar oud zijn.

 

Is jullie verkeersregelaarskleding ook elders in Europa te gebruiken?

Ja. Onze bovenkleding voor verkeersregelaars, die je kunt herkennen aan de fluorescerend oranje met gele kleurstelling en de reflecterende driehoek en strepen, is geldig in de gehele Europese Unie. Het is namelijk de bedoeling dat deze kenmerken in de gehele EU wordt ingevoerd. Dankzij het kenmerkende uiterlijk is een verkeersregelaar dan ook direct herkenbaar als verkeersregelaar, ook door mensen die onze taal niet machtig zijn. Zo spreken wij in Europa toch allemaal dezelfde taal!

 

Door rood stoplicht verkeersregelaar

 

Geflitst nadat ik door rood ben gereden op aanwijzing van een verkeersregelaar, wat nu?

De aanwijzingen van een verkeersregelaar gaan altijd boven verkeerslichten, verkeerstekens en verkeersborden. Ben je dus geflitst nadat je op aangeven van een verkeersregelaar door rood bent gereden, dan volgt er onvermijdelijk post van het Centraal Justitieel Incassobureau te Leeuwarden. Dit terwijl je je keurig aan de regels hebt gehouden.

 

Gelukkig valt dit achteraf zeer goed op te lossen. Ben je geflitst, probeer dan te achterhalen waarom het verkeer werd geregeld en door wie. Schrijf hierop een bezwaarschrift en licht dit zoveel mogelijk toe. Je boete wordt dan vrijwel zeker geseponeerd. Het is echter maar goed dat je de aanwijzingen van de verkeersregelaar had opgevolgd, want dan was de boete zeker € 370,-  geweest. En die zou uiteraard niet worden geseponeerd.

 

Zoals je kunt zien, hebben wij op iedere vraag wel een passend antwoord. Bovendien kun je voor je gehele verkeersregelaarsuitrusting uitstekend bij visser-assen.nl terecht. Alle artikelen in ons assortiment zijn snel uit voorraad leverbaar. Heb je nog vragen die niet in dit artikel worden beantwoord? Stel ze dan via ons contactformulier of via de chatfunctie!

 

Bekijk hier onze gehele assortiment voor verkeersregelaars >

Ook interessant
Dakrandbeveiliging of valbeveiliging: de beste valpreventie bij monteren zonnepanelen

Dakrandbeveiliging of valbeveiliging: de beste valpreventie bij monteren zonnepanelen

Ronald 30-05-2023 0
In het laatste blogartikel van de VAkmaand die geheel in het kader is van veiligheid, willen we je graag iets meer vertellen over de veiligheid op en ...
Lees meer
Zorg voor een veilige woonomgeving

Zorg voor een veilige woonomgeving

Ronald 22-05-2023 0
Meimaand is veiligheidsmaand bij Visser Assen. En waar denk je nu aan bij een leverancier van onder andere verkeersvoorzieningen en wegbebakening? Jui...
Lees meer
Visser Assen en AIC gaan samen verder

Visser Assen en AIC gaan samen verder

Wim 15-05-2023 0
Visser Assen en AIC gaan samen verder als AIC Visser Groep   Visser Assen en Aannemers Inkoop Cent...
Lees meer

Heb je een vraag over een product? Neem dan contact met ons op via onze chat, ons contactformulier of bel 088 - 13 43 600