Zwaailampen en zwaaibalken: alles over signaalverlichting

Geschreven door Ronald 17-06-2020 0 Reacties Wegbebakening,Alles over Werk in Uitvoering,

Als leverancier en webwinkel in verkeersvoorzieningen en wegbebakening is Visser Assen al vele jaren dé leverancier voor onder meer signaalverlichting. Maar welke (soorten) zwaailichten zijn er allemaal? En hoe zit het met de wettelijke regelgeving? Daarover hopen wij je in dit blogartikel een zo duidelijk mogelijk antwoord op te geven.

 

Alles over signaalverlichting | Visser Assen

 

Zwaailamp of zwaaibalk in verschillende kleuren: blauw, groen of amber

Wanneer het gaat om de lichtsignalen die op de openbare weg (mogen) worden gebruikt, dan zie je dat er slechts drie verschillende kleuren in gebruik zijn: blauw, groen en amber. Maar welke kleur wordt nu wanneer gebruikt?

 

Blauw zwaai-, flits- of knipperlicht bestaat uit één set blauwe signaalverlichting en voldoet aan klasse 2 signaalverlichting; de set voldoet aan klasse 2 van ECE reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd. Blauwe lichtsignalen mogen uitsluitend worden gebruikt door een voertuig dat in gebruik is bij de politie, brandweer of diensten voor spoedeisende hulpverlening of hulpverleningsdiensten. Bovendien moeten deze voertuigen zijn voorzien van reflecterende striping, letters, cijfers of tekens om zodanig herkenbaar te zijn voor de overige weggebruikers.

 

Een groen zwaai-, flits- of knipperlicht is een rondom schijnend, groen permanent licht, zwaai-, flits- of knipperlicht waarmee een voertuig dat is uitgerust met andere signaalverlichting eveneens mee mag zijn uitgerust. Het groene licht mag uitsluitend worden gebruikt bij een stilstaand voertuig om daarmee het voertuig van de hoogste betrokken leidinggevende van de betrokken hulpverleningsdienst aan te geven.

 

Nu de belangrijkste signaalverlichting in ons assortiment: amberkleurige signaallampen. Amber is een geel (of oranje) zwaai-, flits- of knipperlicht, bestaande uit één set signaalverlichting. Deze set voldoet eveneens aan ECE-reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd. Het licht is op zo’n manier gemonteerd, dat het signaal gecertificeerd; het licht is zodanig gemonteerd dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 meter vanaf het voertuig, gemeten op anderhalve meter boven het wegdek.

 

Signaalverlichting amber (bijna) altijd toegestaan

Hoewel de kleur verlichting meer lijkt op oranje of geel, is de officiële benaming van deze signaalverlichting amber. Amber licht wordt steeds meer toegepast in het straatbeeld. Een amber zwaai-, flits- of knipperlicht mag worden gebruikt in de volgende situaties:

 • werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen
 • werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daaronder begrepen gladheidbestrijding of sneeuwruimen
 • werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen
 • vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens de Regeling voertuigen ontheffing is verleend inzake de afmetingen van deze voertuigen of hun lading
 • het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen;
 • het begeleiden van militaire colonnes;
 • het rijden met landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60 meter
 • werkzaamheden van de Belastingdienst, waaronder begrepen de Belastingdienst en Douane.

 

Zwaailampen of zwaaibalk? CROW bepaalt de regels!

De regelgeving omtrent het voeren van signaleringslichten is in handen van het Sinds 1 augustus 2009 is het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV ), sinds augustus 2009 onderdeel van CROW. Deze organisatie lost kennisvragen op over verkeer en vervoer door decentrale overheden.

 

De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond --, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Tegenwoordig is CROW een eigen naam i.p.v. een afkorting. CROW maakt richtlijnen zoals Rijkswaterstaat deze hanteert voor veilig werken langs Rijkswegen.

 

Mag je als particulier een zwaailicht voeren?

Het staat natuurlijk buiten kijf dat het voeren van een zwaailamp in de kleur groen en vooral blauw bij wet is verboden. Deze kleuren zijn immers expliciet voorbehouden aan de hulpverlenende instanties. Maar wat te denken van amberkleurig licht?

 

Helaas, het gebruik van een oranje of gele zwaailamp door particulieren is eveneens verboden. "Personenauto’s mogen, met uitzondering van de richtingaanwijzers, de waarschuwingsknipperlichten en de remlichten ten behoeve van het noodstopsignaal, niet zijn voorzien van knipperende lichten." Aldus artikel 5.2.64 Regeling voertuigen. Dus helaas, je mag geen amber zwaailicht op het dak van je auto monteren.

 

ECE R65 en ECE R10: waar staan deze regels voor?

Wanneer het gaat om zwaailampen en/of zwaaibalken, dan kom je in feite twee zeer belangrijke normeringen tegen: ECE R65 en ECE R10. ECE R65 wil zeggen dat het lichtsignaal kan worden waargenomen rondom het gehele voertuig (360 graden). Dit vanaf een afstand van 20 meter vanaf het voertuig, gemeten op anderhalve meter boven het wegdek. Zie onderstaande afbeelding:

 

Zwaailampen en zwaaibalken: alles over eisen | Visser Assen

 

De ECE R10-norm is een typegoedkeuring of keurmerk met betrekking tot elektrische systemen op voertuigen. Wanneer een lamp of iets soortgelijks is goedgekeurd volgens ECE R10, geeft dit aan dat deze is goedgekeurd op basis van Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC). Deze goedkeuring wordt verleend op basis van twee eigenschappen: storingsemissie en storingsbestendigheid.

 

Storingsemissie:
de begrenzing van de emissie van elektromagnetische storingen op een zodanig niveau, dat een storingsvrij bedrijf van andere apparatuur in de directe omgeving van het voertuig mogelijk maakt. Met andere woorden; de storingsemissie is begrensd tot een acceptabel niveau om storingsvrij met andere elektronische apparatuur te kunnen samenwerken.

 

Storingsbestendigheid:
Naast dat de apparatuur zelf geen storing mag uitzenden, moet de elektronische apparatuur er ook voor zorgen dat er, voldoende hoge bestendigheid tegen van buitenaf werkende elektromagnetische storingen is.

 

SAE, waar staat deze afkorting voor?

Een derde veelgebruikte term met betrekking tot zwaaiverlichting is SAE. SAE is de afkorting voor Society of Automotive Engineers, een Amerikaans instituut van automobielsdeskundigen en is opgericht in 1911.

 

Van oorsprong is de SAE een actieve, Amerikaanse beroepsvereniging die actief is in diverse branches zoals de automobielindustrie, lucht- en ruimtevaart en commerciële voertuigen. Als organisatie stellen zij diverse technische normeringen vast van verschillende technische ontwerpen en producten die zijn toe te passen in een grote verscheidenheid aan branches.

 

De letters en begrippen T, X, A1, A2, B1 en B2

Op het gebied van signaalverlichting kom je bovendien nog een aantal letters, cijfers en combinaties hiervan tegen: T, X, A en B. En deze zijn weer onderverdeeld in Klasse 1 en Klasse 2. De letters staan voor de volgende typen:

T – Lichtuitstraling rondom
X = Lichtuitstraling directioneel
A = Amber
B = Blauw

 

Volgens de richtlijn ECE R65 kunnen wij twee verschillende klassen onderscheiden:

 

Klasse 1: zwaai-, flits- of knipperlicht met één niveau van intensiteit

 • Oranje (AMBER) hoofdflitsinstallatie
 • Oranje (AMBER) secundaire flitsers
 • Blauw secundaire flitsers

Klasse 2: zwaai-, flits- of knipperlicht met twee niveaus van intensiteit

 • Blauwe hoofdflitsinstallatie

 

Mag je met een oranje zwaailamp rijden als deze even niet in bedrijf is?

Veel mensen hebben hun voertuig uitgerust met een armberkleurig zwaailicht, maar dit flitslicht of zwaailicht is alleen in gebruik als ze op hun eigen terrein aan het werk zijn. Vervolgens gaan ze de openbare weg op, om zo van plek A naar plek B te bewegen. De vraag is nu of dit wel is toegestaan.

 

Het antwoord hierop is helaas NEE. Het is een excuus dat veel wordt gehoord en misbruikt: het verweer dat de op een voertuig aanwezige 'illegale' verlichting uitsluitend wordt gebruikt buiten de openbare weg. Maar helaas. Enkel de stekker buiten de 12V-aansluiting hebben hangen, is niet voldoende. Dit omdat het voertuig dan nog altijd is uitgevoerd met de zwaaibalk of zwaailamp.

 

Een en ander wordt je al snel duidelijk als we kijken naar de regeling omtrent voertuigen. Hierin staat namelijk het volgende vermeld:

 

Artikel 5.2.64:
Personenauto’s mogen, met uitzondering van de richtingaanwijzers, de waarschuwingsknipperlichten en de remlichten ten behoeve van het noodstopsignaal, niet zijn voorzien van knipperende lichten.

 

Artikel 5.2.65:
Personenauto’s mogen niet zijn voorzien van:

a. meer lichten en retroreflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.2.51, 5.2.51a, 5.2.57 en 5.2.57a is voorgeschreven of toegestaan

b. in het voertuig aanwezige lichten of objecten die licht uitstralen naar de buitenzijde van het voertuig.

 

Zwaaibalken en zwaailampen: regelgeving | Visser Assen

 

Wat voor oplossingen zijn er met betrekking tot signaleringsverlichting?

Als jij graag gebruik wilt maken van signaleringsverlichting, dan kunnen wij je daarvoor verschillende oplossingen aanbieden. Als eerste hebben wij daar natuurlijk een zwaailamp. Wij hebben namelijk een zeer grote verscheidenheid aan zwaailichten in ons online assortiment. Veel van deze zwaailampen zijn geschikt voor een permanente bevestiging. Deze amber zwaailichten kunnen bijvoorbeeld met een aantal zelfborende schroefjes op het dak van de auto of semi-permanent op een buis van een aanhangwagen worden gemonteerd.

 

De hierboven genoemde zwaailampen zijn uitgevoerd met een kort stukje snoer (ca. 30 cm) en worden opgenomen in de  elektrische bedrading van het voertuig. Maar refererende aan de hierboven vermelde informatie – het verbod op het voeren van extra verlichting op een voertuig – kun je je natuurlijk afvragen of dit wel een juiste manier is. Een oplossing zou dan ook een zwaailamp met een magneetbevestiging kunnen zijn. Vaak zijn deze zwaailichten bovendien nog uitgevoerd met een 12V-steker en een schakelaar. Hiermee is een dergelijke zwaailamp uitermate geschikt voor kortstondig gebruik. Is de nood aan de man, dan plug je snel de steker in het stopcontact van de auto, bevestigt de zwaailamp met magneetvoet op het dak van de auto en je kunt gaan.

 

Een zwaailicht van een geheel andere orde is een zogenoemde zwaaibalk. Een zwaaibalk is in feite niet meer of minder dan een zeer platte en langwerpige zwaailamp. Een zwaaibalk is rondom voorzien van een heleboel losse ledjes – al gauw meer dan honderd stuks – die allemaal rondom kunnen knipperen of flitsen. Uiteraard altijd in de wettelijk toegestane amberkleur.

 

Vergunning bij oranje zwaailampen verplicht?

Het goede nieuws is: voor het voeren en gebruiken van amberkleurige signaleringsverlichting is het niet nodig om een vergunning op zak te hebben. Oranje of gele flitslampen mogen op de openbare weg worden gebruikt in de volgende situaties:

 • Het begeleiden van transporten
 • Het bergen of slepen van voertuigen
 • Hulpverlening op en langs de weg
 • Sneeuwruimen of het strooien van zout
 • Bij een lage snelheid in de agrarische sector, bosbouw of off-road
 • Trekker of combinatie met een breedte van 260 cm of meer

 

Zwaailamp LED of met halogeen: welke geniet de voorkeur?

Vroeger was de keuze vrij helder. Destijds bestond een zwaailicht uit een halogeenlamp met een lichtbron van 55 watt waar een spiegel omheen draait. Dit spiegeltje wordt vervolgens aangedreven door een motor en een kleine aandrijfriem. Door deze combinatie verbruikt een dergelijke zwaailamp al gauw 80 watt of zelfs meer.

 

Bovendien bevat dit ouderwetse zwaailicht meer draaibare onderdelen die allemaal tijdens het gebruik kunnen slijten, en dit maakt deze zwaailampen zo kwetsbaar. Door de continue trillingen en bewegingen slijten deze zwaailichten veel harder en gaan ze dus sneller stuk. Dat is dan ook de reden dat wij slechts één zwaailamp met halogeenlamp in ons assortiment hebben opgenomen.

 

Een LED-zwaailicht heeft echter helemaal geen bewegende onderdelen. Een zwaailamp met ledtechniek werkt namelijk doordat alle leds op verschillende manieren in- en uitschakelen. Dankzij deze manier van in- en uitschakelen is het mogelijk meerdere flitspatronen in te stellen. Zelfs een ronddraaiend patroon behoort tot de mogelijkheden. Bovendien ligt het energieverbruik van een LED-zwaailamp vele malen lager dan dat van een ouderwets zwaailicht.

 

Zwaailampen en zwaaibalken: voorbeelden | Visser Assen

 

Zwaailichten en LED-flitser: de ideale combinatie

Naast zwaaibalken en zwaailampen, kunnen wij je bovendien nog speciale LED-flitsers aanbieden. Zowel zwaailichten als flitsers geven je extra veiligheid in het verkeer. Dankzij de felle en flitsende patronen val je te allen tijde uitstekend op en kunnen andere verkeersdeelnemers je al van verre aan zien komen. Het resultaat is dan ook uitermate positief, omdat bijna al het overige verkeer direct op de rem trapt wanneer ze een zwaailicht of een flitser zien. En wil je het echt helemaal goed doen, dan kun je een combinatie van zowel zwaailampen als LED-flitsers gaan voeren. Met deze ideale combinatie zit je dan ook goed en veilig!

 

LED-zwaaibalk, waarvoor gebruik je deze?

Waar een zwaailicht maar een beperkt aantal ledjes telt en een geringe diameter heeft, is een zwaabalk een lange en platte balk met vele tientallen lampjes. Een LED-zwaaibalk zorgt dus voor een nog veel betere zichtbaarheid op de openbare weg. Vandaag de dag wordt een deugdelijke signaleringsverlichting door steeds meer instanties verplicht gesteld. Een zwaaibalk zorgt met zijn meer dan honderd ledjes voor een meer dan uitstekende zichtbaarheid en is dan ook voor bedrijfsbussen, gemeentelijke instanties en andere zakelijke vervoermiddelen absoluut geen overbodige luxe.

 

Zwaailampen en zwaaibalken bekijken ►

 

Ook interessant
Waarom jaarlijks onderhoud bij AIC Visser een must is

Waarom jaarlijks onderhoud bij AIC Visser een must is

Ronald 20-06-2024 0
De zomervakantie staat weer voor de deur. Nog maar een paar werken hard werken, en het is alweer bouwvak. Hét uitgelezen moment om je meetinstrument b...
Lees meer
Regen? Voorkom schimmel met een ontvochtiger!

Regen? Voorkom schimmel met een ontvochtiger!

Ronald 14-06-2024 0
Huurders en huiseigenaren in ons land zitten massaal met de handen in het haar. Want ondanks de vermeende opwarming van de aarde, is het kouder en nat...
Lees meer
Land2Map: de ultieme oplossing voor landmeetkunde in AutoCAD

Land2Map: de ultieme oplossing voor landmeetkunde in AutoCAD

Ronald 13-06-2024 0
Stel je voor: je bent in het veld aan het meten en je hoeft nooit meer terug naar kantoor om tekeningen voor te bereiden. Klinkt als een droom, toch? ...
Lees meer

Heb je een vraag over een product? Neem dan contact met ons op via onze chat, ons contactformulier of bel 088 - 13 43 600