Werken op hoogte: alle eisen en maatregelen

Geschreven door Ronald 19-12-2017 0 Reacties Alles over klimmaterieel,Bouwplaatsinrichting,Alles over valbeveiliging,

 

Wie moet werken op hoogte, is gebonden aan een groot aantal regels. De belangrijkste regel is dat het werken op een hoogte vanaf tweeënhalve meter extra risico's met zich meebrengt. Deze hoogte is dan ook de grens voor het verplichte gebruik van valbeveiligingsmiddelen.

 

Alle risico's van het werken op hoogte

Tijdens het werken op hoogte liggen er verschillende gevaren op de loer. De belangrijkste risico's zijn als volgt:

 • het vallen van grote hoogte
 • het vallen door een opening van de werkvloer
 • geraakt worden door een vallend voorwerp
 • een mogelijk langere vluchtweg in geval van calamiteiten

 

Liever een steiger dan valbeveiliging

De grens van 250 centimeter is niet uit de lucht gegrepen. Al vanaf deze hoogte spreekt men al van het werken op hoogte, hetgeen betekent dat een val vanaf deze hoogte ernstige gevolgen kan hebben. Vanaf deze hoogte is het gebruik van individuele valbeveiliging dan ook verplicht. Er zijn echter betere maatregelen te bedenken. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat uit van de volgende hiërarchie:

 1. Een werkplek dient bij voorkeur permanent te worden aangepast door bijvoorbeeld het plaatsen van vaste balustrades of leuningen
 2. Tref tijdelijke voorzieningen als het gebruik van rolsteigers of mobiele dakrandbeveiliging. Als organisatie moet men erop zijn gericht valgevaar als continu actief risico te beschouwen
 3. De planning moet zo worden ingericht dat tijdens de bouw zo snel mogelijk vaste trappen worden geplaatst
 4. Indien bovenstaande drie maatregelen onmogelijk zijn, dan is persoonlijke valbeveiliging noodzakelijk

 

Valbeveiliging bestaat uit 3 onderdelen

Zoals hierboven al is beschreven, is persoonlijke valbeveiliging verplicht indien een collectieve maatregel niet mogelijk is. Een goed valbeveiligingssysteem voorkomt de volgende risico's:

 • het vallen van hoogte
 • het abrupt breken van de val (klap)
 • afknelling door een vanglijn

Valbeveiliging dient te allen tijde uit drie onderdelen te bestaan. Welke valbeveiliging de voorkeur geniet, hangt af van jouw werksituatie. Dit zijn de 3 onderdelen:

 1. een stevig en vast bevestigingspunt voor de beveiligingskabel
 2. een harnasgordel dat de werknemer via een kabel verbindt met het bevestigingspunt
 3. een valstopapparaat

Een goede valbeveiligingsset van harnasgordel en valdemper beschermt de gebruiker niet alleen tegen een val, maar bovendien tijdens en na de val. Wel dien je het bevestigingspunt juist te kiezen, omdat zo de valafstand zo klein mogelijk wordt gehouden. Bovendien is het verplicht medewerkers te trainen in het gebruik van persoonlijke valbeveiliging.

NB: Een positioneringslijn mag uitsluitend worden gebruikt als gebiedsbeperking, en nooit in situaties waarin een val mogelijk is. Met de juiste lengte van de lijn kan worden voorkomen dat men in een gevaarlijk valgebied belandt.

 

9 tips om veilig op hoogte te werken

Hoewel valgevaar altijd een groot risico blijft, bestaan er tal van mogelijkheden om de risico's te beperken. Gelukkig kan zowel de werkgever als de werknemer hier een steentje aan bijdragen. Om je op weg te helpen, volgen hieronder negen belangrijke tips:

 1. Stel een goed Risico-Inventarisatie- & Evaluatieplan (RI&E) op
 2. Zorg ervoor dat al tijdens het bouwontwerp structurele arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte en valbeveiligingen worden opgenomen
 3. Laat werknemers zoveel mogelijk vanaf een veilige plek als een steiger of borden werken
 4. Negeer de aangebrachte leuningen en hekken niet, deze staan er niet voor n iets!
 5. Zorg dat vloer- en wandopeningen zijn afgeschermd
 6. Neem geen onnodig risico
 7. Zorg constant voor een opgeruimde werkplek, om zo het risico op struikelen, uitglijden of verstappen te voorkomen
 8. Gebruik alleen valbeveiliging indien men ermee heeft geoefend
 9. Werk uitsluitend met goedgekeurde valbeveiliging

 

Nu je dit blogartikel geheel hebt gelezen, kun je nog maar één conclusie trekken: het werken op hoogte brengt nogal wat risico's met zich. Voorkom gevaarlijke situaties tijdens het werken op hoogte, en laat je uitgebreid adviseren door één van onze medewerkers om zo het juiste materieel te bestellen voor het werken op grote hoogten!

Heb je een vraag over een product? Neem dan contact met ons op via onze chat, ons contactformulier of bel 088 - 13 43 600